‫قاموس لاله‌ها: حکايت حيات سبز و سرخ شهداي زنجان

کتاب قاموس لاله ها ره آورد تلاش خالصانه جمعي از عزيزان طلبه بسيجي است که با همکاري و مساعدت بنياد شهيد استان زنجان گردآوري و تدوين شده است. در اين کتاب شرح کوتاهي از زندگي و فعاليت هاي ‎۹۹ تن از شهيدان ادامه مطلب